yuken
banner
产品详情
moog
MOOG伺服阀是MOOG公司研发的电液伺服控制中的关键元件知名品牌,它是一种接受模拟电信号后,相应输出调制的流量和压力的液压控制阀。

MOOG伺服阀基本介绍

电液伺服阀具有动态响应快、控制精度高、使用寿命长等优点,已广泛应用于航空、航天、舰船、冶金、化工等领域的电液伺服控制系统中。

MOOG伺服阀原理

典型的MOOG伺服阀由永磁力矩马达、喷嘴、档板、阀芯、阀套和控制腔组成。当输入线圈通入电流 伺服阀时,档板向右移动,使右边喷嘴的节流作用加强,流量减少,右侧背压上升;同时使左边喷嘴节流作用减小,流量增加,左侧背压下降。阀芯两端的作用力失去平衡, 阀芯遂向左移动。高压油从S流向C2,送到负载。负载回油通过 C1流过回油口,进入油箱。阀芯的位移量与力矩马达的输入电流成正比,作用在阀芯上的液压力与弹簧力相平衡,因此在平衡状态下力矩马达的差动电流与阀芯的位移成正比。如果输入的电流反向,则流量也反向。表中是伺服阀的分类。

D662Z4378K
D662Z4380
D662Z4384K
A67999-065
A67999-100
A67999-200
A88594-004
B46634-002
B46744-004
B61042-005
B67728-001
B96839-001
B97007-061
B97027-012
B97036-001
B97067-111
B97069-061
C70935-001
D633-183B
D633-303B
D633-308B
D633-313B
D633-317B
D633-380B
D633-471B
D633-472B
D633-473B
D633-481B
D633-501B
D633-525B
D633-599B
D633-603B
D634-1062
D634-1063
D634-538A
D636-225-0000
D661-393D
D661-4023
D661-4033
D661-4069
D661-4070
D661-4099
D661-4157B
D661-4158B
D661-4168
D661-4178
D661-4186
D661-4187
D661-4303E
D661-4313C
D661-4332C
D661-4334C
D661-4438E
D661-4451C
D661-4507C
D661-4575C
D661-4576C
D661-4586E
D661-4594C
D661-4624
D661-4636
D661-4640
D661-4649
D661-4650
D661-4651
D661-4652
D661-4691C
D661-4697C
D661-4729
D661-4773
D661-4776
D661-4782
D634-319C
D661-4867
D661-4931
D661-5611
D661-5625C
D661-6313C
D661-6324
D661-6326
D661-6357

mmog三通伺服插装阀D791-5008
微型直动阀D791-5021
缓冲放大器D791-5045
伺服放大器D792-5002
伺服阀控制器D792-5018
G777系列伺服阀G040-123-001
D807三级伺服阀G631-3002B
D677电反馈式伺服阀G631-3004B
机械反馈伺服阀G631-3006B
mmog直动式伺服阀G761-3003B5
mmog三通伺服插装阀G761-3004B5
mmog微型直动阀G761-3009B
mmog缓冲放大器G761-3602B
mmog伺服放大器G761-3605B
mmog伺服阀控制器M040-104B
G778系列伺服阀D661-4444C
D808三级伺服阀/R40K02M0NSP2
D678电反馈式伺服阀D661-4651
机械反馈伺服阀D661-320A
直动式伺服阀D661-5646C
三通伺服插装阀D634-501A
微型直动阀M040-120-001 
缓冲放大器J761-003
mmog伺服放大器G761-3001
mmog伺服阀控制器D634-538A
G779系列伺服阀F072-376
D809三级伺服阀072-1201-11
D679电反馈式伺服阀D664-4009L05HABF6VSX2-A

上一个:VAHLE 下一个:no product
版权所有 Copyright(C)2015-2022 彦茂液压设备上海有限公司
沪ICP备13043377号-1

沪公网安备 31011402006060号