Database error: Invalid SQL: update yuk_product_con set cl=cl+1 where id='264'
MySQL Error: 1142 (UPDATE command denied to user 'qdm116975409'@'114.215.112.251' for table 'yuk_product_con')
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: update yuk_product_con set cl=cl+1 where id='264') called at [/data/home/qxu1192690152/htdocs/includes/db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(update {P}_product_con set cl=cl+1 where id='264') called at [/data/home/qxu1192690152/htdocs/product/module/ProductContent.php:119] #2 ProductContent() called at [/data/home/qxu1192690152/htdocs/includes/common.inc.php:551] #3 printpage() called at [/data/home/qxu1192690152/htdocs/product/html/index.php:13] 插装阀-力士乐滑块|yuken|hawe|派克比例阀|力士乐比例阀-彦茂液压设备上海有限公司
yuken
banner
产品详情
插装阀
DENISON丹尼逊CVD系列插装阀
DENISON丹尼逊CVD系列插装阀是一种符合DIN 24342标准的溢流阀,最大压力为350 bar,有CVD05,CVD08,CVD10三种型号可供选择,尺寸分别为NG16,NG25,NG32,最大流量分别为200 l/min,300 l/min,600 l/min。
系列 功能 型号 规格 流量(l/min) 最高压力 板式 螺纹管式 SAE 法兰式 插装式 页次
额定 最大 (bar)
CVD
CVC
溢流阀
(DIN 24342)
CVD05 NG16 150 200 350 - - - 11 - 2
CVD08 NG25 200 300 350 - - -
CVD10 NG32 450 600 350 - - -
CUD
CUC
卸荷阀
(DIN 24342)
CUD08 NG25 200 300 350 - - - 11 - 3
CUD10 NG32 450 600 350 - - -
C1D
C1C
二通插装阀
(开关型)
(DIN 24342)
C1D05 NG16 150 200 350 - - - 11 - 4
C1D08 NG25 310 400 350 - - -
C1D10 NG32 500 750 350 - - -
C1D12 NG40 950 1250 350 - - -
C1D16 NG50 1700 2500 350 - - -
C1D20 NG63 2850 4000 350 - - -
C1D24 NG80 4200 6000 350 - - -
C1D32 NG100 6600 10000 350 - - -
CAR 座阀式阀
(开关型)
CAR4 1/2" 150 180 350 - - - 11 - 6
CAR2 1 1/2" 450 600 350 - - -
D4S 座阀式阀
(开关型)
D4S03 3/8" 150 180 350 - - 11 - 7
D4S06 3/4" 270 360 350 - -
D4S10 1" 450 600 350 - -
D5S 座阀式阀
(开关型)
(二通)
D5S06 1 1/4" 150 180 350 - - - 11 - 8
D5S08 3/4" 270 360 350 - - -
D5S10 1" 450 600 280 - - -
座阀式阀
(开关型)
(三通)
D5S06 1 1/4" 150 180 350 - - -
D5S08 1" 270 360 350 - - -
D5S10 1 1/4" 450 600 280 - - -
D5S12 1 1/2" 600 800 210 - - -
上一个:单向阀 下一个:比例换向阀
版权所有 Copyright(C)2015-2016 彦茂液压设备上海有限公司
yuken 力士乐滑块    沪ICP备13043377号-1   
技术支持:笨笨营销